Category Archives: Kiến thức Tiếng Nhật

Lưu trữ kiến thức tiếng Nhật-Kokoro-Kiến tạo tương lai sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về tiếng Nhật, giúp bạn phân biệt được các từ dễ lẫn lộn và nhớ sâu hơn các từ khó nhớ. Đồng thời kokoro sẽ giúp bạn tích lũy thêm cho mình thật nhiều kiến thức về ngôn ngữ và từ vựng

Miễn Phí
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon