Category Archives: Kiến thức đời sống

Kiến thức Đời sống ở kokoro sẽ khác với các nơi khác, bởi kokoro chỉ nói về đời sống của các du học sinh, của các bạn xuất khẩu lao động xa xứ. Ở đây kokoro sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng về lối sống đồng thời sẽ là nơi cung cấp thêm rất nhiều kiến thức về du học, xuất khẩu lao động, về văn hóa của các nước như là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Miễn Phí
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon