Trường đại học Dongmyung Hàn Quốc (동명대학교)

Trường đại học Dongmyung (동명대학교) là một trường đại học tư thục tọa lạc tại Nam-gu, Busan, Hàn Quốc. Trường được biết đến với thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, cảng biển, y tế, thiết kế, và kinh doanh​ (동명대학교). Hãy cùng KOKORO tìm hiểu về ngôi trường này nhé!

Trường đại học Dongmyung
Trường đại học Dongmyung

1. Giới thiệu về trường đại học Dongmyung

Dongmyung University và Tongmyong University là cùng một trường đại học. Tên chính thức của trường là Tongmyong University, nhưng có thể thấy tên này được phiên âm hoặc viết tắt thành Dongmyung trong một số tài liệu và ngữ cảnh khác nhau. Trường nằm ở Busan, Hàn Quốc và nổi tiếng với các chương trình đào tạo đa dạng trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kiến trúc, y tế, và kinh doanh​
Đọc thêm: Trường đại học Tongmyong Hàn Quốc

1.1 Giới thiệu chung về trường đại học Dongmyung

Triết lý sáng lập của Đại học Dongmyung là hiện thực hóa nền giáo dục thực tế dựa trên thực tế, và dựa trên triết lý và năng lực sáng lập này, trường đã trở thành một “nền giáo dục thực tiễn học thuật-công nghiệp có uy tín nhằm thúc đẩy sự thành công của sinh viên”.Tầm nhìn là trở thành một trường đại học và mục tiêu phát triển của trường đại học là trở thành trường đại học tốt nhất về năng lực giáo dục thực tế.

Kế hoạch phát triển trung và dài hạn nhằm thách thức năm lĩnh vực cốt lõi của hoạt động giáo dục đại học với giá trị làm là giáo dục thực tiễn (Deed), giáo dục mở (Openness), tích hợp năng lực (Integration), kết nối và chia sẻ (Nexus ), và quốc tế hóa (Toàn cầu hóa). Đạt được mục tiêu bằng cách hiện thực hóa giáo dục thực tế (Giáo dục dựa trên thử thách), đổi mới giáo dục gắn với ngành (Harmony with Industry), nâng cao hiệu quả quản lý (Quản lý nâng cao), kết nối và hợp tác chia sẻ (Nexus for Community) và nuôi dưỡng tài năng toàn cầu (Global Elite).

Là kết quả của những nỗ lực không ngừng của trường Dongmyung nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển chuyên môn hóa như một trường đại học có cơ sở giáo dục thực tế nhằm nuôi dưỡng những tài năng phù hợp với nhu cầu của các ngành công nghiệp trong tương lai, Dongmyung đã khởi động Dự án CK-Ⅰ (Dự án Chuyên ngành Đại học Khu vực) và Dự án PRIME (Dẫn đầu Kích hoạt Giáo dục Liên kết Ngành)

Trường đại học Dongmyung
Trường đại học Dongmyung

Dự án Đại học)”, “Dự án Đại học lấy SW làm trung tâm”, “Dự án Hỗ trợ Hệ thống Giáo dục Suốt đời Đại học (LiFE) và Dự án Hợp tác Nghiên cứu-Nghiên cứu-Công nghiệp-Học viện Giai đoạn 3 Dự án Phát triển Đại học Hàng đầu (LINC 3.0)” đã được lựa chọn và thực hiện thành công. Bằng cách vận hành các dự án chuyên môn của riêng trường đại học, Dự án STAR+ và Dự án Thay đổi, chuyên môn hóa của trường đã được phát huy một cách thực chất hơn.

Bằng cách thiết lập kế hoạch phát triển trung và dài hạn mới cho trường đại học, một hệ thống chuyên môn hóa mới đã được thành lập và một đơn vị học thuật định hướng tương lai được thành lập với bốn chiến lược thúc đẩy chuyên môn hóa.
Nó được thành lập như một chiến lược cơ bản cho sự đổi mới, giáo dục thực tế gắn liền với ngành công nghiệp và học viện, giáo dục thực tế để giúp sinh viên thành công và chuyên môn hóa, và thông qua đó, nó đang phấn đấu trở thành một trường đại học cơ sở trong khu vực trong lĩnh vực chuyên môn.

Các lĩnh vực chuyên môn được chia thành các nội dung video hội tụ SW-AI, hàng hải/du lịch/hậu cần, Đời sống tốt đẹp và văn hóa, đồng thời những nội dung này được quảng bá và phản hồi một cách có hệ thống theo đơn vị khu vực học thuật và khu vực chuyên môn )”, “Dự án đại học lấy SW làm trung tâm. ”, và “dự án hỗ trợ đổi mới trường đại học”, v.v.

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học Dongmyung

Trường đại học Dongmyung
Trường đại học Dongmyung

Trường đại học Dongmyung là một trường đại học lấy giáo dục thực tế làm trung tâm được thành lập bởi công ty mẹ của Dongmyeong Mokjae, một công ty hàng đầu trong ngành xuất khẩu của Hàn Quốc trong những năm 1960 và 1970.

Tiến sĩ Dongmyeong quá cố Kang Seok-jin đã thành lập trường đại học Dongmyung với triết lý sáng lập là nhấn mạnh vào kinh nghiệm công nghiệp cũng như kiến ​​thức và công nghệ thực tế.

Trường đại học Dongmyung coi trọng các khu công nghiệp địa phương dựa trên triết lý sáng lập là quan tâm đến sự thật, theo đuổi nền giáo dục thực tế và thực hiện triết lý giáo dục công nghiệp-đại học-một-giáo dục.

Dongmyung đang hiện thực hóa tầm nhìn của mình là trở thành “một nền giáo dục thực tiễn học thuật-công nghiệp có uy tín nhằm thúc đẩy sự thành công của sinh viên”.

Ngoài ra, Dongmyung thiết lập năm loại tài năng là ‘trí tuệ, chuyên nghiệp, học tập suốt đời, quốc tế và tình nguyện’ và để đạt được điều này,Dongmyung đã phát triển các năng lực của sinh viên về ‘thực hành (chuyển động), khám phá (明) và cộng đồng (仁)’. Nó đã được dựng lên và đổ bê tông.

Trường đại học  Dongmyung đặt ra mục tiêu của giáo dục đại học dựa trên triết lý sáng lập, triết lý giáo dục, tài năng và năng lực cốt lõi cũng như mục đích của trường đại học theo Đạo luật Giáo dục Đại học, đồng thời thể hiện tài năng lý tưởng mà trường đại học Dongmyung theo đuổi bằng cách chỉ rõ nó trong mục tiêu và chương trình giảng dạy giáo dục .

Để đạt được mục tiêu này, Dongmyung đang thiết lập bản sắc của trường đại học như một “nền giáo dục thực tiễn học thuật-công nghiệp có uy tín nhằm thúc đẩy sự thành công của sinh viên” đồng thời thiết lập và thực hiện “TU TẦM NHÌN” bằng cách kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển trung và dài hạn của trường đại học.

Giáo dục thực hành học thuật-công nghiệp uy tín nhằm thúc đẩy sự thành công của sinh viên” có nghĩa là trường đại học Dongmyung đã thiết lập hệ thống giáo dục hợp tác giữa ngành công nghiệp và trường đại học để đáp ứng những thay đổi xã hội và nhu cầu của các công ty, và dựa trên điều này, đóng góp cho xã hội và các công ty thông qua thực tiễn Có thể nói đó là nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo và thực tế.

Các giảng viên và nhân viên của trường đại học Dongmyung sẽ cố gắng trau dồi những tài năng mà trường đại học ủng hộ bằng cách làm quen với triết lý thành lập và mục đích giáo dục của trường, đồng thời sinh viên cũng sẽ cố gắng thúc đẩy loại hình giáo dục mà trường ủng hộ.

Người ta kỳ vọng rằng việc hiểu được mùi hương sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập.

1.3 Đặc điểm của trường đại học Dongmyung

Trường đại học Dongmyung
Trường đại học Dongmyung

Cố Tiến sĩ Dongmyeong Kang Seok-jin ủng hộ triết lý sáng lập “Nghiên cứu từ thực tế đến chân lý” để trau dồi những tài năng chăm chỉ và chân thành với kiến ​​thức và kỹ năng thực tế hơn dựa trên kinh nghiệm lâu năm của ông trong lĩnh vực công nghiệp. triết lý giáo dục của 如.

Trường đại học Dongmyung đặt ra các mục tiêu giáo dục đại học dựa trên triết lý sáng lập của người sáng lập và mục đích của trường đại học theo Đạo luật Giáo dục Đại học, đồng thời chỉ định và giảng dạy thông qua các mục tiêu và chương trình giáo dục để bồi dưỡng ‘trí thức, chuyên gia, người học suốt đời và con người quốc tế’ mà trường đại học theo đuổi, Dongmyung đang nuôi dưỡng tài năng của những ‘tình nguyện viên’.

Xây dựng bản sắc ‘công nghiệp-học thuật’ và ‘thực tiễn’ được theo đuổi liên tục kể từ khi thành lập trường đại học, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn của trường vào năm 2022, ‘TU VISION Change Up with Do -ing’, vì sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của trường đại học, đồng thời thiết lập tầm nhìn của trường được thành lập như một “giáo dục thực tế trong ngành-học viện có uy tín nhằm rèn luyện sự thành công của sinh viên”.

Dựa trên triết lý thành lập của trường đại học, trí thức, chuyên gia và người học suốt đời phải phát triển và áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng sáng tạo thông qua giáo dục suốt đời để hiện thực hóa mục đích giáo dục là nuôi dưỡng những tài năng chân thành và có trách nhiệm phục vụ khu vực, quốc gia và nhân loại ·. Năm mục tiêu giáo dục chính (những cá nhân tài năng) nhằm nuôi dưỡng công dân và tình nguyện viên quốc tế đã được đặt ra và sử dụng làm kim chỉ nam để trường đại học theo đuổi.

2. Chương trình giảng dạy và học tập tại trường đại học Dongmyung

2.1 Thông tin

Trường đại học Dongmyung
Trường đại học Dongmyung

Trường đại học Dongmyung đã đặt tầm nhìn tương lai của mình là “nền giáo dục thực tiễn học thuật-công nghiệp có uy tín nhằm thúc đẩy sự thành công của sinh viên” và công nhận kiến ​​thức thực tế và giáo dục kỹ thuật phản ánh tích cực hơn nhu cầu của khu vực và ngành là sứ mệnh cốt lõi của trường, mà trường đại học cuối cùng hướng tới Để bồi dưỡng những cá nhân tài năng, Dongmyung đang phát triển chương trình giảng dạy nghệ thuật tự do, chương trình giảng dạy chính và chương trình ngoại khóa và thực hiện các hoạt động dạy-học.

Mục tiêu giáo dục (Tài năng lý tưởng)

chương trình giảng dạy

phân công

Mục tiêu của từng chương trình học

Nội dung chính

 

Trí tuệ
học tập suốt đời
quốc tế
tình nguyện
 

 

Giáo dục nghệ thuật tự do định hướng phát triển năng lực làm trung tâm

Trau dồi năng lực cốt lõi để hoàn thiện nhân tài đại học

– Phát triển sự hiểu biết về con người, xã hội, thiên nhiên và công nghệ

– Trau dồi các kỹ năng cơ bản để khám phá học thuật

– Rèn luyện kỹ năng phối hợp sáng tạo

– Nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật

– Phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác dựa trên sự hiểu biết về sự đa dạng văn hóa

– Trau dồi tinh thần công dân toàn cầu để đạt được lợi ích chung

Trau dồi kỹ năng đọc viết phổ thông

▪      Tăng cường khả năng giao tiếp và cộng tác

▪       Phát triển tính cách và thực hành dịch vụ

▪       Hiểu biết về con người, xã hội và văn hóa

▪    Hiểu những thay đổi cơ bản về khoa học/công nghệ

Thử thách phát triển bản thân

 

 

 

 

 

Chuyên nghiệp, tình nguyện, học tập suốt đời

 

 

 

 

Giáo dục chính để tăng cường khả năng thực tế trong tương lai

Tương lai thông qua vận hành chương trình giảng dạy mô-đun dựa trên năng lực

Đào tạo nhân tài thực tế theo nhu cầu

– Phát triển các kỹ năng thực tế dựa trên nhu cầu của xã hội tương lai thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo liên kết với lĩnh vực

– Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hợp tác giữa ngành và học viện và đào tạo chuyên ngành Giải quyết vấn đề thực địa.

– Trau dồi kỹ năng hội tụ sáng tạo bằng cách vận hành các chuyên ngành liên ngành và hội tụ

▪      Năng lực thực tiễn chuyên nghiệp góp phần phát triển cộng đồng

Hình thành thái độ lan tỏa và chia sẻ

▪ Để phát triển chuyên môn liên tục

Xây dựng thái độ của người học suốt đời

Giáo dục cơ bản, phổ thông và nâng cao

▪ Vận hành hệ thống học kỳ đào tạo thực địa ngắn hạn và dài hạn

▪Hợp tác giữa ngành và học thuật PBL Giáo dục

▪Thiết kế Capstone, Phòng thí nghiệm sống

▪Hoạt động của các chuyên ngành liên thông, chuyên ngành hội tụ và chuyên ngành tự thiết kế

▪ Lớp học chuyên sâu và vận hành hệ thống học kỳ linh hoạt

▪ Áp dụng phương pháp dạy và học để phát triển năng lực

▪ Giáo dục thực hành và áp dụng mô hình lớp học

▪ Liên kết chung để tăng cường sự lựa chọn của sinh viên,

Hoạt động của các mô-đun khác nhau như hội tụ và kết nối

Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Học tập suốt đời, Quốc tế

tình nguyện viên

Các khóa học ngoại khóa dựa trên năng lực do học sinh hướng dẫn

giáo dục

 

▪ Tăng cường khả năng tự học tập

▪ Được trang bị năng lực cốt lõi (thực hành, khám phá, cộng đồng)

Nuôi dưỡng tài năng thích ứng trong tương lai

▪Chương trình nâng cao năng lực học tập

▪Chương trình nâng cao năng lực nghề nghiệp và tâm lý

▪Chương trình tăng cường năng lực việc làm và khởi nghiệp

Các chương trình tăng cường năng lực cốt lõi khác

2.2 Các ngành đào tạo

Trường đại học Dongmyung
Trường đại học Dongmyung

Đại học Dongmyung (Tongmyong University) cung cấp một loạt các ngành đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ngành tiêu biểu:

 1. Cao đẳng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT Convergence):
  • Kỹ thuật Truyền thông Máy tính
  • Điện-Điện tử Thông tin và Truyền thông
  • Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí
  • Hệ thống Logistics Cảng
 2. Cao đẳng Kiến trúc và Thiết kế:
  • Kiến trúc
  • Kỹ thuật Kiến trúc
  • Kiến trúc Nội thất
  • Thiết kế Trực quan
  • Tạo dáng Công nghiệp
  • Thiết kế Thời trang
 3. Cao đẳng Truyền thông:
  • Quảng cáo và Quan hệ công chúng
  • Nội dung Văn hóa Toàn cầu
 4. Cao đẳng Phúc lợi Xã hội và Giáo dục:
  • Phúc lợi Xã hội
  • Giáo dục trẻ em từ sớm
  • Tư vấn Tâm lý
 5. Cao đẳng Động vật Đồng hành:
  • Chỉnh sửa Hành vi và Sắc đẹp cho Chó
  • Dinh dưỡng và Thực phẩm cho Thú cưng
 6. Cao đẳng Kinh doanh:
  • Quản trị Kinh doanh
  • Khách sạn và Du lịch
 7. Cao đẳng Nghệ thuật và Văn hóa:
  • Mỹ thuật
  • Thiết kế
 8. Cao đẳng Y tế:
  • Phục hồi chức năng Thể thao
  • Trị liệu Nghề nghiệp
  • Chăm sóc Sắc đẹp
 9. Chương trình Sau đại học:
  • Thạc sĩ và Tiến sĩ trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, mọi thông tin có thể thay đổi theo thời gian. Để biết thêm thông tin chi tiết và được cập nhật mới nhất, chính xác nhất hãy liên hệ với KOKORO để được tư vấn miễn phí bạn nhé!


  Đọc thêm: Tuyển sinh du học Hàn Quốc

  Du học Kokoro – Kiến tạo tương lai sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ của mình.

  Trụ sở Hà Nội: 9c8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  💒 61b2 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  💒 81/1 Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
  💒 Số 16A, Lê Hoàn, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An.
  💒 31 Thủ Khoa Huân, Sơn Trà, Đà Nẵng.
  💒 Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định .
  💒 124 Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
  Hotline: 1800.646.886
  Email: dieult@duhockokoro.com

  > Fanpage: Du học Nhật Bản Kokoro

  Fanpage: Du học KOKORO kiến tạo tương lai

  Fanpage: Du học Hàn quốc Kokoro

  Fanpage: Du học Kokoro Vinh-kokoro

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Miễn Phí
  icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon